ภาพบรรยากาศ
โรงแรมอีโคเพลส

Eco Place Hotel Icon

โรงแรมอีโคเพลส
บริการด้วยใจ
ในราคายุติธรรม

Address

27/9 ถ.รอบเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Online Chat

Facebook
Line : @ecoplace

Telephone

043-246-959
043-336-337
095-823-0755

Email

ecoplace@ymail.com